در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

« فارغ التحصیلان »

                                                                                                       


                                                


شرایط دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات کاردانی یا کارشناسی

توجه :گواهی نامه موقت پایان تحصیلات کاردانی یا کارشناسی به شخص دانشجو یا وکیل قانونی او (با وکالتنامه محضری) و در صورت کامل بودن مدارک ذیل ارائه می شود.

1.تسویه کامل
2. مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه و ارائه مدارک مربوطه
3 .ارائه اصل مدرک قبلی (برای کاردانی ارائه اصل دیپلم و کارشناسی ارائه اصل فوق دیپلم یا اصل گواهینامه موقت کاردانی)
4 .مشخص شدن وضعیت وام و مراجعه به واحد وام دانشجویی.
5 .به همراه داشتن یک قطعه عکس جدید.
6 .ارائه رسید مبنی بر دریافت اصل گواهینامه مذکور.
7. ثبت نام در سامانه فارغ التحصیلان
تذکر: برای دانشجویان اتباع خارجی گواهینامه موقت پایان تحصیلات صادر نمی گردد.
تذکر:  دانشجویان اتباع خارجی حتما باید با پاسپورت دانشجویی جهت دریافت مدرک به امور  فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.


 شرایط تحویل ریزنمرات به دانشجویان فارغ التحصیل 
توجه: ریزنمرات تایید شده در صورت داشتن شرایط ذیل فقط به فرد فارغ التحصیل و یا وکیل رسمی و قانونی او که وکالتنامه رسمی و محضری دارد تحویل داده می شود.
1 .لغو تعهد آموزش رایگان
2.تسویه کامل
3. مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه
4 .ارائه رسید مبنی بر دریافت اصل ریزنمرات


شرایط، ضوابط و مدارک لازم جهت ارسال ریز نمرات به دانشگاههای سراسر کشور به منظور  ادامه تحصیل فارغ التحصیلان در مقاطع بالاتر یا محل اشتغال فارغ التحصیلان
1. نامه درخواست ریزنمرات از طرف دانشگاه مقطع بالاتر و یا محل اشتغال فارغ التحصیلان جهت  ارسال ریزنمرات به دانشگاه مقطع بالاتر
2 .تعیین وضعیت تعهد استفاده از آموزش رایگان روزانه به شرح ذیل :

فارغ التحصیلان روزانه چنانچه در دانشگاه آزاد مقاطع بالاتر ادامه تحصیل می دهند یا باید سابقه کار ارائه دهند یا فرم تعهد محضری ریزنمرات را در یکی از دفاتر اسناد رسمی (محضر) تنظیم و اصل آن را به همراه یک برگ  کپی  A4از سند محضری به واحد فارغ التحصیلان ارائه دهند.
فارغ التحصیلان روزانه که در دوره روزانه دولتی در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل میدهند نیاز به تعهد محضری یا ارائه سابقه کار برای ارسال ریزنمرات ندارند.تعهد تحصیلات قبلی به تحصیلات جدیداضافه میگردد.
فارغ التحصیلان شبانه نیز نیازی به ارائه تعهد محضری یا سابقه کار جهت ارسال ریزنمرات ندارند.
جهت ارسال ریزنمرات به شرکتها و ارگان های دولتی یا خصوصی محل اشتغا ل نیازی به ارائه تعهد محضری یا سابقه کار نمی باشد.

3.مشخص شدن وضعیت وام (تسویه کامل یا دریافت دفترچه بازپرداخت اقساط( 

 

         

نظرات کاربران