در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

کارآموزی


مقررات مربوط به اخذ واحد کارآموزی:

1- دانشجویان متقاضی انجام  کارآموزی در هریک از نیمسال تحصیلی یا دوره تابستان، حد اقل سه روز آزاد (با احتساب روز پنجشنبه) برای گذراندن کارآموزی داشته باشند. دانشجو موظف است دوره کارآموزی را اتمام نموده و گزارش آن را حداکثر تا پایان نیمسال تحویل نماید.
2-  نمره کارآموزی همچون نمرات سایر دروس در کارنامه دانشجو منظور گردیده و در معدل کل محاسبه میشود، بطوریکه دانشجو بدون گذراندن کارآموزی و قبول شدن در این درس فارغ التحصیل نخواهد شد.

3- دانشجویی که درس کارآموزی را در دوره تابستان انتخاب نموده، می تواند علاوه بر درس کارآموزی یک درس دیگر را نیز انتخاب نمایند.
تبصره 1 : دانشجویی که درس کارآموزی را دوره تابستان اخذ می نماید، حتی اگر دانشجوی دوره روزانه باشد، ملزم به پرداخت شهریه می باشد.
تبصره 2 : اگر دوره کارآموزی در نیمسال دوم بدلیل ناتمام بودن به دوره تابستان کشیده شود، شامل پرداخت شهریه نخواهد بود.
4- دانشجویان باید دوره کارآموزی خو را تحت نظارت مدرس کارآموزی در واحدهای صنعتی/خدماتی مربوطه به ازاء هر واحد 120 ساعت مطابق آنچه در سر فصل رشته برای درس کارآموزی تعیین شده است  بگذرانند. لازم  به ذکر است کارآموزی به ازای هر روز کاری حداکثر 8 ساعت مورد پذیرش می باشد.
5- دانشجو پس از گذراندن حداقل دو نیمسال تحصیلی، مجاز به اخذ واحد کارآموزی می باشد.
6- پذیرش دانشجوی میهمان در درس کارآموزی با در نظر گرفتن امکانات و رعایت مقررات صرفا درقالب شبانه بلامانع است.


                                                                                                                                                                                                              

 

جهت مشاهده شیوه نامه کارآموزی، گزارش کارآموزی و ...  فایل های ضمیمه شده ذیل را دریافت نمائید.                                                                                                                    

نظرات کاربران