در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

اساتید هیأت علمی

.


  نام و نام خانوادگی: کیوان مرادی پور

  مدرک تحصیلی:  دکتری

  رتبه علمی: استادیار - عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

  رشته تحصیلی: ریاضی محض

   تخصص و گرایش: گروه  و  گراف

   پست الکترونیک:kayvan.mrp@gmail.com


  نام و نام خانوادگی: محمد سبزواری

  مدرک تحصیلی:  دکتری

  رتبه علمی: مربی - عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

  رشته تحصیلی: فیزیک

   تخصص و گرایش: نانو اپتیک

   پست الکترونیک: Sabzevari.mohamad2@gmail.com


   نام و نام خانوادگی: مسلم صالحی

  مدرک تحصیلی: دکتری

  رتبه علمی: مربی- عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

  رشته تحصیلی: برق

   تخصص و گرایش: قدرت-  حفاظت سیستم های قدرت

  پست الکترونیک: salehi.mo@fe.lu.ac.ir


   نام و نام خانوادگی : رودین تیموریان

  مدرک تحصیلی : دکتری

  رتبه علمی : مربی - عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

  رشته تحصیلی : ریاضی

  تخصص و گرایش:  نظریه عملگرها- آنالیز

  پست الکترونیک : teymourianr@gmail.com


  نام و نام خانوادگی: مرتضی میخک بیرانوند

  مدرک تحصیلی: دکتری

  رتبه علمی: مربی - عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

  رشته تحصیلی: برق گرایش قدرت

  تخصص و گرایش:  design and analysis of electrical machines-  electromagnetic-thermal modeling of power transformers

  پست الکترونیک :  mikhak.mo@gmail.com


  نام و نام خانوادگی: امیرعباس سلطانی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

  رتبه علمی: مربی - عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

  رشته تحصیلی: مهندسی برق

  تخصص و گرایش:  قدرت

  پست الکترونیک : soltani.amirabbas1983@gmail.com


  نام و نام خانوادگی: فاطمه صارمی مفرد

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق

  رتبه علمی: مربی- عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

  رشته تحصیلی: برق گرایش قدرت

   تخصص و گرایش: الکترونیک- قدرت

   پست الکترونیک:F.saremi794@gmail.com


  نام و نام خانوادگی: ایمان باجلان

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

  رتبه علمی: مربی- عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

  رشته تحصیلی: مهندسی عمران

  تخصص و گرایش: نقشه برداری - سنجش از دور

  پست الکترونیک: ibajelan@tvu.ac.ir


   نام و نام خانوادگی: اسما نورمحمدی

  مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد

  رتبه علمی: مربی - عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

  رشته تحصیلی: معماری

   تخصص و گرایش:

   پست الکترونیک:


  نام و نام خانوادگی: غلامرضا یاسینی کیا

  مدرک تحصیلی:  کارشناسی  ارشد

  رتبه علمی: مربی - عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

  رشته تحصیلی: برق گرایش قدرت

  تخصص و گرایش: برق- الکترونیک

   پست الکترونیک:yasinikia@chmail.ir


   نام و نام خانوادگی: آزاده پیرحیاتی

  مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد

  رتبه علمی: مربی - عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

  رشته تحصیلی: کامپیوتر

   تخصص و گرایش:

   پست الکترونیک:


نام و نام خانوادگی: محسن نصرالهی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد

رتبه علمی: مربی - عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

رشته تحصیلی:  الکترونیک

 تخصص و گرایش:

 پست الکترونیک:


نام و نام خانوادگی: محمد رضا صمدی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد

رتبه علمی: مربی - عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

 تخصص و گرایش: ساخت و تولید

 پست الکترونیک:


  نام و نام خانوادگی: پروین مراحمی

  مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد

  رتبه علمی: مربی - عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

  رشته تحصیلی:  پژوهش هنر

   تخصص و گرایش:  نقاشی  و  گرافیک

   پست الکترونیک: parvin.marahemi@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: عباس مقصودی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد

رتبه علمی: مربی - عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

رشته تحصیلی: آمار

 تخصص و گرایش:

 پست الکترونیک:


  نام و نام خانوادگی: زینب صداقتیان

  مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

  رتبه علمی:

  رشته تحصیلی: فلسفه

  تخصص و گرایش: حکمت اسلامی

   پست الکترونیک:zeinab.sagvand@yahoo.com


  نام و نام خانوادگی: رستم کوشکی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

  رتبه علمی:

 رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

  تخصص و گرایش:

  پست الکترونیک:rostamkoshki183@gmail.com


نام و نام خانوادگی: نسیم  زارعیان

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

  رتبه علمی:هنرآموز

 رشته تحصیلی: رشته علوم تربیتی و رشته پژوهش هنر

  تخصص و گرایش: مدیریت آموزشی- هنر

  پست الکترونیک:nzareiyan0@gmail.com


نام و نام خانوادگی:  علیرضا بیرانوند

  مدرک تحصیلی:

  رتبه علمی:

 رشته تحصیلی:

  تخصص و گرایش:

  پست الکترونیک:


نام و نام خانوادگی:  حسین اسدی پور

  مدرک تحصیلی:

  رتبه علمی:

 رشته تحصیلی:

  تخصص و گرایش:

  پست الکترونیک:

نظرات کاربران