در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

معرفی معاونت فرهنگی و دانشجویی

 

 معاونت فرهنگی و دانشجویی در حوزه خدمات رفاهی مانند: تغذیه، خوابگاه، سلامت جسم و روان، کمیسیون‌های موارد خاص، شورای انضباطی، امور فرهنگی، تربیت بدنی،انجمن های علمی، کانون های فرهنگی هنری، جشنواره های فرهنگی هنری و  ورزشی فعالیت دارد.

 

      اداره امور دانشجویی

 مسئولیت های مربوط به  وام تحصیلی، وام ضروری، وام ازدواج، کمک هزینه تحصیلی به  دانشجویان نیازمند و یا  تحت پوشش نهادهای حمایتی، دانشجویان  شاهد، ایثارگر

امور مربوط به اداره خوابگاه ها،  اسکان در خوابگاه و خدمات مربوط به تعمیرات و تجهیزات خوابگاه ها و همچنین امور مربوط به اداره تغذیه و سلف سرویس و کارت دانشجویی،

کارت سلف سرویس، توزیع غذا ، بهداشت تغذیه دانشجویان شامل وظایف آن می باشد.

 

 اداره فرهنگی

 •      راه اندازی و مجوز انجمن های علمی، کانون های فرهنگی، هنری

 •      شناسایی و جذب استعدادهای هنری

 •      شرکت در جشنواره های فرهنگی هنری

 •      اجرای برنامه‌های فرهنگی، مناسبتی، هنری

 •      برپایی مراسم مذهبی،  اقامه نماز جماعت، اعیاد مذهبی، هماهنگی و اجرا بر عهده این اداره است.

       اداره تربیت بدنی و سلامت

 •      راه اندازی انجمن های ورزشی، برنامه و مسابقات ورزشی

 •      شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی

 •      در اختیار قرار دادن امکانات ورزشی

 •      ایجاد بستر مناسب جهت برنامه های ورزشی و شرکت در مسابقات مرتبط

 •      همچنین بحث مشاوره و سلامت روان دانشجویان

 •      برگزاری کارگاه های مرتبط و استفاده از مشاور در خوابگاه ها و دانشکده جزو وظایف این اداره است.

 

         کمیسیون های مربوط به این معاونت:

             1- کمیسیون موارد خاص آموزشی

             2- شورای انضباطی

             3- نقل و انتقال دانشجویان

             4- امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 

 

  

نظرات کاربران