در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

چاپ مقاله آقای دکتر کیوان مرادی پور و سرکار خانم ساناز اسدی

چاپ مقاله آقای دکتر کیوان مرادی پور و ساناز اسدی با عنوان"گروه های متناهی با گراف های ناجابجایی یکریخت"

در مجله "کارافن" دانشگاه فنی و حرفه ای

نظرات کاربران