در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

چاپ مقاله آقای دکتر کیوان مرادی پور با عنوان "بردارهای نوع مزدوج و احتمال جابجایی در یک گروه متناهی"

چاپ مقاله آقای دکتر کیوان مرادی پور با عنوان "بردارهای نوع مزدوج و احتمال جابجایی در یک گروه متناهی"

در مجله علمی پژوهشی  "پژوهش های نوین در ریاضی"

نظرات کاربران