در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

تقدیر از کتاب خانم پروین مراحمی با عنوان" نگاهی پژوهشی به صنایع دستی لرستان"

تقدیر از کتاب خانم پروین مراحمی با عنوان" نگاهی پژوهشی به صنایع دستی لرستان"

در هشتمین جشن سال کتاب در بخش هنر شایسته.

نظرات کاربران