در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

چاپ مقاله آقای غلامرضا یاسینی کیا عضو هیئت علمی دانشکده فنی و حرفه ای پسران بروجرد با عنوان "ارزیابی پایداری ولتاژ بر اساس شاخصLدریک سیستم قدرت نمونه"

در مجله علمی پژوهشی .jseas.irorsej
 

نظرات کاربران