در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

RECENT ADVANCES IN SOME FINITE GROUPS OF NILPOTENCY CLASS TWO

موضوع:

نویسندگان:

دکتر کیوان مرادی پور

دکتر نورهنیزا سارمین

دکتر شیلا ایلان گوان
 

ناشر:

دانشگاه UTM

نظرات کاربران