در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

مبدل های قدرت سه فاز AC-AC مبتنی بر ساختار مبدل ماتریسی

موضوع:

مبدل‌های بسامد

مترجم:

پیمان میرزایی پور، کیوان مرادی پور، داریوش بداغی

ناشر:

دانشگاه فنی و حرفه ای

نظرات کاربران