در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

فیزیک حرارت

موضوع:

گرما

Heat

ترمودینامیک

Thermodynamics

نویسنده:

دکتر محمد سبزواری

سعیده فتاح

ناشر:

دانشگاه فنی و حرفه ای

نظرات کاربران