در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

معرفی گروه های آموزشی موجود در دانشکده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد

معرفی گروه های آموزشی

گروه علوم انسانی شامل: حسابداری کاردانی/ تربیت بدنی کاردانی/ مربیگری ورزشی/ حسابداری کارشناسی /

گروه علوم مهندسی شامل: مکانیک خودرو کاردانی/ مهندسی حرفه ای مکانیک/ مهندسی تکنولوژی مکانیک

گروه برق و کامپیوتر شامل: الکترونیک عمومی/ الکتروتکنیک/ برق قدرت گرایش توزیع/ کامپیوتر _ فناوری اطلاعات/ مهندسی تکنولوژی الکترونیک/ مهندسی تکنولوژی برق قدرت/ مهندسی تکنولوژی نرم افزار/ مهندسی حرفه ای کامپیوتر (کارشناسی پیوسته)

گروه ساختمان و معماری شامل: عمران/ معماری/ مهندسی اجرایی عمران/ مهندسی علمی کاربردی معماری

 

واحدآموزش

نظرات کاربران