در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

فرآیندهای جوشکاری غیر ذوبی

مولفین: محمدرضا صمدی(عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای)، سیدامیر حسین علوی، حسین افشاری

عنوان کتاب:

فرآیندهای جوشکاری غیر ذوبی

مولفین:

محمدرضا صمدی(عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای)، سیدامیر حسین علوی، حسین افشاری

ناشر:

انتشارات کتاب شهر علم

نظرات کاربران