در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

بازدید جناب دکتر شبستانی مشاور محترم رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای و رئیس حوزه نظارت و ارزیابی دانشگاه از فضاهای خوابگاهی، سلف سرویس، کارگاه ها و ساختمان های اداری مراکز دختران و پسران خرم آباد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان، امروز چهارشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت هزار چهارصد و یک با حضور جناب دکتر شبستانی مشاور محترم رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای و رئیس حوزه نظارت و ارزیابی دانشگاه که جهت مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید دانشگاه فنی و حرفه ای به استان لرستان سفر کرده بودند، به بازدید از فضاهای خوابگاهی، سلف سرویس، کارگاه ها و ساختمان های اداری مراکز دختران و پسران خرم آباد پرداخته و ضمن گفتگو صمیمانه با روسای مراکز دختران خرم آباد، پسران بروجرد، دختران بروجرد، پسران دورود دانشجویان حاضر در کارگاه ها و کلاس های درس و همچنین همکاران مسائل و مشکلات مطرح شده را شنیده و در خصوص ارائه راه حل ضمن بیان برخی موارد قول پیگیری و مساعدت از طریق سازمان مرکزی را دادند.جناب دکتر حمیدی سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای ضمن همراهی با ایشان مسائل عمده و مهم مراکز این استان را مطرح نموده و درخواست پیگیری مجدانه را خواهان شدند.

نظرات کاربران