در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

آئین نامه های فرهنگی


 

  آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی

  آئین نامه برنامه های موسیقایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

  آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

  برنامه ریزی انجمن های علمی

  دستورالعمل تشکیل و فعالیت مجمع های تخصصی کانون های فرهنگی فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه ها

  سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی

  منشور حقوق دانشجویی

  نشست کارشناسان  استانی انجمن

 

 

نظرات کاربران