در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

معرفی کارکنان آموزش، پژوهش و فناوری دانشکده فنی پسران خرم آباد


                                               معاون آموزش، پژوهش و فناوری دانشکده

نام و نام خانوادگی: کیوان مرادی پور

  مدرک تحصیلی:  دکتری

  رتبه علمی: استادیار - عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

  رشته تحصیلی: ریاضی محض

   تخصص و گرایش: گروه  و  گراف

  پست الکترونیک:kayvan.mrp@gmail.com

  شماره تماس:

 داخلی:


 نام و نام خانوادگی: نظر بهاروند

  سمت:  مدیر آموزش

 وظایف سازمانی:هماهنگ کننده و پیگیری امور آموزش

  مدرک تحصیلی: ارشد مدیریت آموزشی

  شماره تماس: 33120570

  داخلی: 142


 نام و نام خانوادگی: مجتبی شریفی

  سمت:  کارشناس آموزش

 وظایف سازمانی: خدمات آموزشی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی

  شماره تماس: 9-33120567-066

  داخلی: 132


 نام و نام خانوادگی: الهام گرامی نژاد

  سمت:  کارشناس آموزش

 وظایف سازمانی:

  مدرک تحصیلی:

  شماره تماس:

  داخلی: 141


 نام و نام خانوادگی: خانم حاجیان فرد

  سمت:  کارشناس فارغ التحصیلان

 وظایف سازمانی:

  مدرک تحصیلی: ارشد مدیریت آموزشی

  شماره تماس:

  داخلی: 124


 نام و نام خانوادگی: ولی اله رحیمی

  سمت:  کارشناس فارغ التحصیلان

 وظایف سازمانی:

  مدرک تحصیلی:

  شماره تماس:

  داخلی:


 نام و نام خانوادگی: سید محسن سهرابی

  سمت:  کارشناس تجهیزات و آزمایشگاه

 وظایف سازمانی:

  مدرک تحصیلی: کارشناسی

  شماره تماس:

  داخلی:


 نام و نام خانوادگی: بهمن بیرانوند

  سمت:  رئیس کتابخانه و فناوری اطلاعات

 وظایف سازمانی:

  مدرک تحصیلی:

  شماره تماس:

  داخلی:


 نام و نام خانوادگی: افشین بهاروند

  سمت:  کارشناس کتابخانه و فناوری

 وظایف سازمانی:

  مدرک تحصیلی: کاردانی

  شماره تماس:

  داخلی: 122


 نام و نام خانوادگی: اعظم سیفی

  سمت:  کارشناس پژوهش، فناوری، کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 وظایف سازمانی: امور پژوهشی، طرحهای پژوهشی دانشجویان، امور مربوط به دفتر ارتباط با صنعت، دفتر کارآفرینی، امور مربوط به مرکز رشد دانشگاه، مرکز کاریابی، برگزاری کارگاه های و وبینارهای علمی و آموزشی، برگزاری همایش ها، جشنواره ها و نمایشگاه ها، امور مربوط به عقد قراردادها و  تفاهم نامه ها

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

  شماره تماس: 33120567

  داخلی: 147


 نام و نام خانوادگی: ساناز اسدی

  سمت:  کارشناس پژوهش، فناوری، کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 وظایف سازمانی: امور پژوهشی، امور مدرسان و هئیت علمی، طرح های پژوهشی، آموزش های آزاد و خاص

  مدرک تحصیلی: دکتری

  شماره تماس: 33120567

  داخلی: 130


 نام و نام خانوادگی: مجید منصوری

  سمت:  کارشناس مسئول فناوری

 وظایف سازمانی:

  مدرک تحصیلی:

  شماره تماس:

  داخلی:


 نام و نام خانوادگی: علی مقومی

  سمت:  کارشناس مسئول فناوری

 وظایف سازمانی:

  مدرک تحصیلی:

  شماره تماس:

  داخلی:

 

نظرات کاربران