در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 خرداد 1401

فرم ها


 

فرم های اداره آموزش

ردیف

نام فرم

دانلود
1

فرم انتخاب واحد تک درس                                  

pdf word
2

فرم تسویه حساب

pdf word

فرم درخواست مرخصی تحصیلی

pdf word
4

فرم درخواست انصراف از تحصیل

pdf word
5

فرم تعهدنامه دانشجویان کمیسیون

pdf word
6

صورتجلسه تشکیل جلسه شورا موارد خاص

pdf word
7

صورتجلسه دفاع پایان نامه

pdf word
8

فرم گواهی اشتغال به تحصیل

pdf word
9

فرم درخواست دانشجو

pdf word
10

فرم ثبت نام

pdf word
11

فرم های ثبت نام مقطع کاردانی

pdf  
12

فرم های ثبت نام مقطع کارشناسی

pdf  

فرم های فارغ التحصیلان

ردیف نام فرم دانلود
1

فرم استشهاد محلی

 pdf  
2

فرم تعهد نامه

pdf word
3

فرم درخواست گواهینامه پایان تحصیلات

pdf word
4

فرم درخواست گواهینامه موقت کاردانی

pdf word
5

فرم درخواست گواهینامه موقت کارشناسی ناپیوسته

pdf word
6

مراحل تسویه حساب

pdf  
7

مراحل فارغ التحصیلی

pdf  
8

شرایط تحویل ریزنمرات به دانشجویان فارغ التحصیل

pdf  
9

شرایط دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات کاردانی یا کارشناسی

pdf  
10

شرایط و مدارک لازم جهت تحویل اصل مدرک پایان تحصیلات کاردانی یا کارشناسی

pdf  

فرم های کارآموزی

ردیف نام فرم دانلود
1

شیوه نامه کارآموزی

pdf  
2

گزارش کارآموزی

pdf word
3

معرفی نامه دانشجو

pdf word
4

مراحل کارآموزی

pdf